Petr Lipovský - školení na PC

Název: EX3 - MS Excel - Vzorce a funkce

Rozsah: 1 den

Osnova:

Protože nelze stejně probrat mnoho funkcí za 1 den. Je zde možnost přizpůsobit individuálně kurz podle potřeb.
Dále budou vznikat kratší kurzy (ne na den, ale třeba 2 hod.), které se budou zabývat jen jednou skupinou vzorců. (Např. jen Textové, nebo jen datumové.....)