Petr Lipovský - školení na PC

Školení MS Word

Kliknutím na jednotlivé názvy školení se dostane k podrobnější osnově.

WD1 - MS Word – základy

Osvědčený základní 2 denní kurz pro všechny nové uživatele Wordu. Protože je ale poměrně rozsáhlý, najdou v něm dost informací i ti, kteří sice nějaký kurz absolvovali, ale potřebují si některé informace znovu připomenout, protože s Wordem pracují poměrně málo nebo jen příležitostně a tím samozřejmě něco „zapomenou“ nebo jim to nejde příliš rychle.

WD2 - MS Word – pokročilí

2 denní kurz pro pokročilé. Zde jsou prohloubeny a do detailu probrány základní informace (formátování textu a odstavců, odrážky a číslování), a dále jsou zde další nové partie jako např.:úprava panelů s nástroji, klávesové zkratky, automatické opravy a autotext, obrysy a stínování, tvorba šablon, práce se styly, práce s oddíly (různé druhy a velikosti stránek v jednom dokumentu), práce se záhlavím (varianty číslování stránek..), tabulky ve Wordu, pokročilejší práce s obrázky…..

Tento kurz je vhodný nejen pro všechny uživatele, kteří s Wordem často dělají, ale i pro ty, kteří by se chtěli seznámit s dalšími možnostmi, které Word nabízí.

WD3 - MS Word – hromadná korespondence

Zkrácený, cca 2,5 hod. kurz se zabývá zabudovaným nástrojem programu Word pro situace, kdy rozesíláte mnoho klasických dopisů (ne E-mail) na mnoho adres a potřebujete vytisknout obálky, štítky, popř. rovnou dopisy s různými adresami.