Petr Lipovský - školení na PC

Popis a osnovy školení MS Excel

Kurzy mám podle úrovně rozdělené do 3 úrovní:

Začátečníci + "falešní" začátečníci: 2 denní - Základy.

Středně pokročilí: 2 denní - Středně pokročilí

Pokročilí: Zde je více kurzů, které jsou rozděleny na jednotlivá témata (většinou jako jednodenní kurzy).
První den ze středeně pokročilých, se ale často hodí i pro pokročilé (podmíněné formátování, ověřování, vlastní formáty...)
Místo druhého dne si vybírají např. vzorce EX3

Kliknutím na jednotlivé názvy školení se dostane k podrobnější osnově.
U všech kurzů je možné se domluvit na individuální osnově.

EX1 - MS Excel – Základy:

Osvědčený základní 2 denní kurz, nejen pro všechny nové uživatele Excelu. Protože je ale poměrně rozsáhlý, najdou v něm dost informací i ti, kteří sice nějaký kurz absolvovali, ale potřebují si některé informace znovu připomenout, protože s Excelem pracují poměrně málo nebo jen příležitostně a tím samozřejmě něco „zapomenou“ nebo jim to nejde příliš rychle.

EX2 - MS Excel – Středně pokročilí:

2 denní kurz pro středně pokročilé. Jsou zde prohloubeny základy a přidáno mnoho nových vlastností, příkazů a funkcí.
1. den je všeobecný a hodí se i pro více pokročilé.
2. den je o výpočtech + základy práce se seznamy a kontingenčními tabulkami. (úvod)

Tento kurz je vhodný nejen pro všechny uživatele, kteří znají základy a s Excelem dělají, ale i pro ty, kteří by se chtěli seznámit s dalšími možnostmi, které Excel nabízí.

EX3 - MS Excel – Vzorce a funkce

Tento 1 denní kurz se detailně zabývá vzorci a funkcemi a prohlubuje znalosti z kurzu pro pokročilé. Popisuje detailně všechny možné prvky a triky, které je možno se vzorci dělat. Zabývá se různými funkcemi: logické, podmíněné součty, textové, datumové. Velký důraz je zde na vyhledávací funkce. Kde je podrobně probráno SVYHLEDAT, ale i další (POZVYHLEDAT, INDEX, XLOOKUP), které výrazně rozšiřují možnosti hledání Zabývá se také problematikou názvů (která se u složitějších vzorců vyskytuje),  Úvod do problematiky maticových vzorců, tipy a triky vytváření složitějších a delších vzorců („supervzorců“) a při hledání chyb. Na závěr je zde ukázka, jak je možno vytvářet svoje vlastní funkce pomocí VBA.

Kurz je určen všem pokročilým uživatelům.

EX4 - MS Excel – Práce s větším množstvím dat – databáze a kontingenční tabulky

Tento 1 denní kurz se zabývá jakým způsobem zpracovávat a provádět výpočty při větším množství údajů, které jsou obvykle „vydolovány“ z databázových ekonomických a účetních programů.
Zabývá se základy importu (txt, csv a Excel. Je zde představen a s jednoduchou ukázkou předveden nový nástroj Power Query, který slouží pro import a úpravu importovaných dat. Dále řazením a filtrováním dat a různými způsoby výpočtů pomocí vzorců, souhrnů a hlavně kontingenčních tabulek.

Na konci je zde ukázka dalšího nástroje (Power Pivot), jak je možno vytvořit KT z více zdrojů dat (tabulek)

Určen pro všechny uživatele, které tato problematika zajímá a nestačí jim standardní kurz pro pokročilé, kde je úvod do této problematiky.

EX5 - MS Excel – Grafy

Zkrácený cca 4 hod.  kurz se zabývá pokud různými možnostmi co lze dělat s grafy. Začíná od jednoduchých grafů a končí animovanými grafy (s makry). (jen ukázka)

Je určen pro všechny zájemce, kteří již mají základy za sebou a chtějí vytvářet složitější, hezčí grafy popř. chtějí znát pár tipů pro urychlení tvorby grafu.

EX6 - MS Excel – Makra pro uživatele

1 denní kurz se zabývá možností jak si zautomatizovat a tím zrychlit opakující se operace v Excelu. Po skončení by měl uživatel (je to pro uživatele a ne pro programátory –  programováním se kurz nezabývá) chápat jaké možnosti makra přinášejí, měl by být schopen jednodušší makra vytvářet pomocí záznamníku maker, upravovat je, vědět kde jsou umístěna a jak se jich popř. zbavit.

Kurz je určen nejen pro pokročilé uživatele, kteří chtějí makra vytvářet, ale i pro všechny ostatní uživatele, kteří by měli mít alespoň přehled o tom, co se „makry“ dá dokázat a jaké jsou s tím spojeny požadavky, protože možná budete chtít po „někom“, aby Vám je někdy vytvořil, nebo je jen budete používat, což se bez konkrétní představy těžko dělá.