Petr Lipovský - školení na PC

Vývoj SW, makra Excel, databáze ...

Nabízím též služby v oblasti vývoje softwaru.

Automatizace činností v MS Excel (makra)

Při práci v excelu je možno využit tzv. makra (což je program), který dokáže zautomatizovat v podstatě jakoukoliv činnost v excelu. Tzn. pokud opakovaně provádíte pořád stejné operace (např. import dat a jejich úprava), je možno v excelu vytvořit program, který všechny opakující se operace provede za Vás. (tím ušetříte spoustu času a vyvarujete se chyb)

Tyto činnosti mohou být relativně jednoduché (např. zamykaní a odemykání více listů jedním příkazem) až po komplexní aplikace sestávající se z více různě propojených sešitů. (sběr dat, výpočet a vytvoření výstupu)

Výhoda je, že pořád pracuje ve Vám známém prostředí Excelu.

Ve své praxi jsem již vytořil několik řešení od těch jednodušších, až po komplexní.

Program v MS Access

Pokud je situace složitější, může být výhodnější vytvořit program v databázi MS Access, která umožňuje menším týmům sdílet a upravovat data a vytvářet výstupy (obrazovka/tiskárna nebo do Ms Excel).

Největší aplikaci mám ve fi Pewag - kompletní zpracování výroby - zadávání dat, kolik, kdo, kdy, na kterém stroji udělal. Program na základě norem vypočítává podklady pro mzdy + statistické údaje o vytížení strojů.

Menší aplikaci mám ve fi Řetězy Vamberk - sledování zakázek v konstrukci.

Tvorba webových stránek

Pro menší projekty jsem schopen vytvořit i webové stránky. Tyto stránky jsem si také vyvořil sám.

Tvorba i jiných řešení

Vhodné nástroje se vyberou až podle složitosti řešení.

Do naučení se nových postupů a nástrojů pro vývoj (popř.pro zdokonalení současných)  vkládám v současné době nejvíce úsilí.